Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

Проект и главна
цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
„СТАРС РЕСТОРАНТС“ ЕООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 36 626,04лв.

Плакат 1 - изтегли
Плакат 2 -изтегли
 
Начало: 12.04.2021 г.
Край: 12.07.2021 г.
https://www.relojesbarato.com

meal