Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.089-3899-C01
Считано от 11.11.2021 г. „ГРОЗД 2000“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3899-С01. Проектът „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.
Общата стойност на проекта е в размер на 50 000,00  лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 42 500,00 лeвa, а на националното съфинансиране – 7 500,00 лeвa. Проектът на  „ГРОЗД 2000“ ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
 Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват: 
постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 благодарение на осигурения по проекта оперативен капитал
продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта


meal